Home
Meer weten over
de Klassieke Oudheid!
De Klassieke Oudheid is een periode die al lang voorbij is, maar nog steeds doorwerkt in onze samenleving. De democratie, de bouwkunst, de filosofie, de beeldende kunst: het vindt zijn oorsprong bij de Grieken of Romeinen. Bovendien zijn er de mythen, gedichten en toneelstukken die ook nu nog talloze mensen blijven boeien. Dit en meer komt aan bod in diverse cursussen, verzorgd door drs. Mike F.C. Bos, docent Klassieke Talen.